Konsultaatiot

Kehittämistoimintaa suunniteltaessa koko henkilöstölle suunnattujen koulutusten sijaan perustellumpi ratkaisu on toisinaan päiväkoti- tai ryhmäkohtainen konsultaatio. Se tarjoaa erinomaisen keinon pedagogisen toiminnan kehittämiselle nimenomaan lapsiryhmän tarpeista käsin. Konsultaatiot mahdollistavat ulkopuolisen asiantuntijan osaamisen hyödyntämiseen hyvin käytännönläheisellä tavalla. Samalla avautuu foorumi oman työn reflektoinnille, pedagogiselle keskustelulle ja toiminnan arvioinnille.

Konsultaation voi rakentaa monella tapaa. Se voi esimerkiksi tarkoittaa yksittäistä havainnointikäyntiä lapsiryhmässä. Tehdyt havainnot puretaan keskustellen tiimin varhaiskasvattajien kanssa. Samalla laaditaan konkreettinen suunnitelma ryhmän kehittämistoiminnan tueksi.

Yhtä hyvin konsultaation voi suunnata koko työyhteisölle. Tällöin kyseessä voi esimerkiksi olla koko päiväkodin yhteinen kehittämispäivä, jonka tavoitteena on ulkopuolisen asiantuntijan tuella arvioida ja kehittää olemassa olevia toimintatapoja. Kehittämispäivän aikana vahvistetaan henkilöstön tietopuolista osaamista, mutta erityisesti keskitytään asioiden yhteiseen prosessointiin toiminnallisin menetelmin.

Ota yhteyttä

Paras toteutustapa löytyy yhdessä suunnitellen. Ota siis yhteyttä, niin mietitään juuri teidän tarpeisiinne sopiva kokonaisuus!