Koulutukset

Tarjoamani varhaiskasvatusalan koulutukset perustuvat käytännön ja teorian yhdistämiseen. Niissä haastetaan osallistujat arvioimaan omia toimintatapojaan ja löytämään keinoja niiden jatkuvaan uudistamiseen.

Koulutukset on mahdollista toteuttaa hyvin joustavilla ja monimuotoisilla malleilla lyhyistä alustuspuheenvuorista useamman koulutuskerran prosesseihin.

Kaikki koulutukset onnistuvat niin lähi- kuin etäyhteydellä. Kysyttyjä ovat olleet myös videoidut alustusluennot vaikkapa koko työyhteisön kehittämispäivässä hyödynnettäväksi.

Ota yhteyttä:
piia@piiaroos.fi
050 524 2176

Mukana vuorovaikutus ja toiminta

Koulutukset ovat pääsääntöisesti vuorovaikutteisia ja monelta osin toiminnallisia. Käsiteltävät asiat viedään konkreettisesti toiminnan ja menetelmien tasolle. Käytännön esimerkit auttavat osallistujia löytämään innoitusta oman työn kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Koulutukset on suunnattu pääasiassa varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville. Tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien valinta tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa. Menetelmät riippuvat osanottajamäärästä, koulutuksen kestosta, tavoitteista ja tilaajan toiveista.

Olen kouluttanut esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • Untuvikot -alle 3-vuotiaiden pedagogiikka
  • Pedagogiikka perhepäivähoidon arjessa
  • Mulla on idea! Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksen arvioinnissa
  • Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä
  • Vasuttaako? -tarkkuutta tavoitteisiin ja selkeyttä suunnitelmiin
  • Mitä kuuluu? Lapsen kertomukset ja osallisuus varhaiskasvatuksen arjessa
  • Osallisuus ja oppimisen omistajuus -lapsen ja nuoren aktiivisen roolin vahvistaminen oppimispolun eri vaiheissa