Kirjatilaukset

UNTUVIKOT

Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka

Oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen koskettaa kaikkia lapsia, myös aivan pienimpiä. Tuore arviointitieto on nostanut kuitenkin esiin huolen pienimpien pedagogiikasta. Tietoisuuden lisäämiselle pienten pedagogiikan erityispiirteistä on siis yksiselitteisesti tarvetta.

Ahosen ja Roosin tammikuussa 2021 julkaistu kirja kutsuu tarkastelemaan pienten lasten pedagogiikkaa. Kirjassa syvennytään siihen, miten laadukasta pedagogiikkaa voidaan kuljettaa mukana ohjatun toiminnan ohella läpi päivän. Parhaimmillaan pedagogiikka on läsnä leikin pyörteissä sisällä ja ulkona, vaipanvaihtohetkissä, päiväunilla, ruokailuissa sekä siirryttäessä tilanteesta toiseen. Tilaa kirja PS-kustannuksen kautta.


ILOA JA OIVALLUKSIA! Pedagogiikan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa

ILOA JA OIVALLUKSIA! Pedagogiikan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa –kirja vastaa käytännön varhaiskasvatustyössä esiin nousseisiin haasteisiin. Miten arvioida varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa? Entä miten pedagogista toimintaa voidaan kehittää? Kirja tarjoaa runsaasti erilaisia ja suoraan käytännön työhön sovellettavia työvälineitä, joiden avulla arvioinnin prosessi muuttuu innostavaksi mahdollisuudeksi kehittää pedagogista toimintaa.

Kirjan viimeiset kappaleet tarjoushintaan 20 euroa (sis. alv ja postitus). Tee tilaus piia@piiaroos.fi

HUOM; muista liittää tilaukseen postitusosoite ja puhelinnumero.


Lapsi, sinä olet tähti!

Kirjaa voi lukea lapsille kuvakirjan tavoin tai käyttää apuna lapsen ajatusten ja kokemusten kuulemisessa: mitä lapsi ajattelee päiväkotiarjesta, ja ylipäätään elämästä.

Lapsi, sinä olet tähti!  ei ole perinteinen lastenkirja, eikä etenkään aikuisten ohjekirja.

Kirja julkaistiin syyskuussa 2017.

Kirjan tarjoushinta on 20 euroa (sis. alv ja postitus).

Tilaukset piia@piiaroos.fi


Mitä kuuluu? Lapsen kertomukset ja osallisuus päiväkotiarjessa

Vuonna 2016 ilmestyneen kirjan viimeiset kappaleet myydään tarjoushintaan 20€ (sis. alv ja postitus).

”Lapsen äänen kuuleminen ja sen vieminen osaksi pedagogiikan suunnittelua, toteutusta ja arviointia on tämän päivän varhaiskasvatuksen keskeisimpiä haasteita. Piia Roos on tarttunut tähän haasteeseen väitöskirjatutkimuksessaan. Tässä kirjassa hän jakaa väitöstutkimuksensa tulokset kaikkien varhaiskasvatuksen toimijoiden käyttöön. Roos lähentää teoriaa ja käytäntöä viemällä tutkimustulokset arjen kasvatustilanteisiin. Hän esittelee kasvatuskäytäntöjä, joissa lasten ääni on aistittavissa. Kirja avaa laadukkaita kasvatustilanteita sekä lasten ja aikuisten arjen kohtaamisia. Näistä jokainen kasvattaja voi ammentaa innoitusta myös oman työnsä kehittämiseen. Muiden kirjoittajien käytännön esimerkit auttavat arvioimaan oman kasvatustyön vahvuuksia ja löytämään tien lasten äänen kuulemiseen.”

Eeva Hujala, varhaiskasvatuksen emeritaprofessori

Tilaukset piia@piiaroos.fi


The Success Story of Finnish Basic Education (Roos, Mikkonen, Rantavuori & Kinossalo 2018).

Education in Finland is dynamic and open to new ideas based on research evidence, the use of the latest learning technologies, and international experience in other education systems. This book sets out to explain the current practice and the core principles underpinning the Finnish Basic Education System. It will challenge your thinking and hopefully help you to reflect on what is good about your current policies and practices and what could help improve them even further. It is a great starter to understanding the Finnish Education system and equally valuable to those visiting Finland as for those simply seeking to find out how this small nation created a world-class education system. The publication is in English, including 63 pages of informative text supported with lively pictures.

Prices (incl. taxes):
1-4 booklets, 19 €/pc
5-14 booklets, 17 €/pc
15-24 booklets, 15 €/pc
more than 25 booklets, 13 €/pc (or ask an offer)

Shipping and postal costs are not included.

Order now! piia.roos@visitedufinn.com


The Success Story of Finnish Early Childhood Education. (Hujala, Valpas, Roos & Vlasov 2016; 2019; 2022).

Finnish education system is of high quality and valued around the world. The purpose of this publication is to provide a broad insight into Finnish early childhood education and care (ECEC) by describing its foundations and practices in a warm manner. The authors are experts of research and practice in the ECEC sector. The publication is in English, including 62 pages of informative text supported with lively pictures. By ordering this publication you have a great chance to get familiar with the practices and the strengths of the Finnish ECEC.

Prices (incl. taxes):
1-4 booklets, 19 €/pc
5-14 booklets, 17 €/pc
15-24 booklets, 15 €/pc
more than 10 booklets, 13 €/pc (or ask an offer)

Shipping and postal costs are not included.

Order now! piia.roos@visitedufinn.com